Geplaatst op

Fiscale grensbedragen 2022

De nieuwe fiscale grensbedragen opgesteld door collega docent Lieven Van Belleghem.

Info over:

belastingvrije som
aftrekbare bedragen
belastingverminderingen
enz….

KLIK HIER OM HET BESTAND TE DOWNLOADEN

Voor meer info over de fiscale opleidingen van Lieven (via NCOI Learning):  www.fiscaalinformatief.be

Lieven Van Belleghem
Van Belleghem Opleidingen (*)
voor bank – verzekering – accountancy
Uilenstraat 197
9100 Sint-Niklaas
(*) Van Belleghem Opleidingen maakt deel uit van NCOI Learning – Fiscaal informatief nv

Geplaatst op

Commerciële nummerplaten

De wetgever verandert de aard van de commerciële nummerplaten.

Zo zal het gebruik van de proefrittenplaat sterk beperkt worden.

De nieuwe beroepsplaat komt erbij. Samen met de handelaarsplaat wordt het dus best zinvol om het onderscheid in gebruik tussen de verschillende platen te kennen.

In deze sessie gaan we hier uitgebreid op in.

zie:  https://www.dvl.education/product/commerciele-nummerplaten/

Geplaatst op

Vruchtgebruik – blote eigendom

Sedert 01 09 2021:  een nieuwe regeling voor vruchtgebruikers en blote eigenaars.

Dit wordt geregeld door Titel 6 in het nieuwe boek 3 “goederen” van het Burgerlijk Wetboek.
Voor de splitsingen vruchtgebruik – blote eigendom van voor 01 09 2021 blijft het oude regime van toepassing.
De partijen kunnen er echter voor kiezen om op hun verdeling de nieuwe wetgeving toe te passen.

Dat een eigendom kan gesplitst worden in vruchtgebruik en blote eigendom was voor 01 09 2021 ook al van toepassing.
Het nieuwe goederenrecht heeft echter een aantal wijzigingen aangebracht.

Plaatsbeschrijving bij aanvang van het vruchtgebruik. (art 3.150)
Bij aanvang wordt een beschrijving van de goederen opgesteld.
Dat kan onderhands gebeuren, in onderling akkoord, of  het kan opgesteld worden door een deskundige.

Verplichte brandverzekering te onderschrijven door de vruchtgebruiker. (art 3.151)
De vruchtgebruiker is verplicht een brandverzekering te onderschrijven in volle eigendom.
Als dit niet gebeurt mag de blote eigenaar de verzekering onderschrijven; de kosten worden gedragen door de vruchtgebruiker.

Andere verdeling van de kosten tussen vruchtgebruiker en blote eigenaar. (art 3.153 en 3.154)
In de nieuwe regeling moet de vruchtgebruiker de onderhoudsherstellingen uitvoeren.
Voor grote herstellingen kan de blote eigenaar eisen van de vruchtgebruiker dat er proportioneel bijgedragen wordt in de kosten.
Hierbij zal rekening gehouden worden met de waarde van het vruchtgebruik (dat verminderd naarmate de vruchtgebruiker ouder wordt).

Kom meer te weten over de verzekering vruchtgebruiker-blote eigenaar in onze opleiding brand, toepassingen.

zie:  https://www.dvl.education/product/brand-eenvoudige-risicos-toepassingen/

 

Geplaatst op

Cybersecurity

Vlaanderen vindt dat cybersecurity  degelijk moet aangepakt worden!

Bij het bestellen van een  opleiding over cybersecurity krijgt de deelnemer een KMO portefeuille subsidie van 45% (middelgrote ondernemingen 35%).

Uit het bericht van Vlaanderen:

Door de toegenomen digitalisering van de economie en de samenleving lopen Vlaamse bedrijven meer dan ooit het risico om gehackt te worden. Om bedrijven aan te moedigen te investeren in cyberveiligheid voorziet de Vlaams minister van Economie via de kmo-portefeuille in een hoger subsidiepercentage voor de aankoop van opleiding of advies voor  cybersecurity. Meer informatie hierover lees je in het persbericht.

 Wat betekent dit ? En hoe krijg je die verhoogde steun?

Het domein IT van de kmo-portefeuille is opgedeeld in de thema’s: cybersecurity, hardware, infrastructuur en software.

Voortaan zal elke aanvraag voor een advies of opleiding met betrekking tot het thema cybersecurity een verhoogd steunpercentage krijgen. Kleine ondernemingen krijgen een tussenkomst van 45% en middelgrote ondernemingen krijgen een tussenkomst van 35%.

Dit verhoogde steunpercentage geldt enkel voor aanvragen met als thema cybersecurity die vanaf 13 september 2021 werden ingediend. De aanvragen die ingediend werden vóór 13 september 2021, krijgen het vroegere  percentage (30 % of 20%).

Hoe verkrijgt een klant een verhoogd steunpercentage?

Het verhoogde steunpercentage wordt automatisch toegepast op het thema cybersecurity.

Concreet betekent dat dit de klant in stap 2 van de aanvraag het thema ‘cybersecurity’ kiest  in de uitvallijst bij aanduiding van het thema ( cf. blz. 10 van de handleiding kmo-portefeuille: https://www.vlaio.be/nl/media/222).

Het maximale jaarlijkse subsidiebedrag blijft 7.500 euro per onderneming. Ook voor de projecten die ingediend worden in de overige thema’s wijzigt er niets: kleine ondernemingen krijgen 30% steun en middelgrote ondernemingen 20% voor de aankoop van opleiding of advies.

Nog vragen hierover? Check de website  www.kmo-portefeuille.be of bel het gratis nummer 1700.

Info over onze opleiding CYBERRISICO’S

DVL Education
Luc Devlamynck

 

Geplaatst op

Nieuwe verplichtingen voor de (leven)verzekeraars.

Circulaire van de Nationale Bank:

Circulaire NBB_2021_12 van 8 juni 2021
“verplichtingen tot waakzaamheid ten aanzien van repatriëringen van geldmiddelen uit het buitenland en in aanmerkingneming van de fiscale regularisatieprocedures bij de toepassing van de antiwitwaswet”

Nieuwe verplichtingen voor de verzekeraars inzake controle op de oorsprong van de tegoeden die in de vorm van een koopsom gestort worden in een levensverzekering.

Gericht op de controle van de repatriëring van buitenlandse tegoeden.

Niet-geregulariseerde bedragen die herbelegd worden kunnen immers het voorwerp uitmaken van een witwas – misdrijf.

tegen 31 oktober 2021 moet de verzekeraar aan de NBB een planning bezorgen ivm de interne audit. Uiterste datum voor aanpassing is 30 juni 2022.

Circulaire NBB_2021_16 van 6 juli 2021 over bijzondere mechanismen.

Het instellen van bijzondere mechanismen is nu ook een strafbaar misdrijf geworden.

Kom er meer over te weten via de opleiding “Antiwitwas wetgeving en de levensverzekering”

zie  Opleiding antiwitwas en de levensverzekering 

Artikel van Tiberghien (Dirk Coveliers, Stephanie Gabriël, Maryll Callari en Yannick Cools (Tiberghien)

Geplaatst op

Topics brandverzekering.

Nieuwe opleiding.

Diverse regelmatig voorkomende topics in de brandpolis.

Theoretische en praktische benadering per onderwerp.

Onderwerpen:
Dekking tussen compromis en akte, na verkoop(akte).
Herbouw of nieuwbouwwaarde?
Hypothecaire schulden.
Nieuwe bouwnormen.
Nieuwe energienormen.
Verhuis (van de inhoud).
Verzekering voor rekening van…
Verzekerd bedrag: eerste risico, evenredigheid, excedent, overdraagbaarheid, het beste raster.
Vruchtgebruiker en naakte eigenaar.
Waarborgen bij opzet.

 

Klik hier voor meer info en inschrijving

Geplaatst op

Algemene beginselen van het Belgisch verzekeringsrecht

Lessenreeks van 4 sessies telkens van 3 uur.
Totaal van 12 FSMA punten verzekeringen voor de vier lessen.

Door de verschillende voorbeelden wordt dit handboek zeer bruikbaar in de dagelijkse praktijk van verzekeringstussenpersonen.

Het gelijknamig handboek van Philippe Colle wordt gebruik in de vier sessies.

Het handboek heeft een winkelwaarde van €99.

Wie inschrijft op de vier sessies ontvangt gratis het handboek.

Meer info:  klik hier 

Alle data 2021 en 2022 in 1 overzicht: Klik hier

 

Andere opleidingen: klik hier