Geplaatst op

Nieuwe verplichtingen voor de (leven)verzekeraars.

Circulaire van de Nationale Bank:

Circulaire NBB_2021_12 van 8 juni 2021
“verplichtingen tot waakzaamheid ten aanzien van repatriëringen van geldmiddelen uit het buitenland en in aanmerkingneming van de fiscale regularisatieprocedures bij de toepassing van de antiwitwaswet”

Nieuwe verplichtingen voor de verzekeraars inzake controle op de oorsprong van de tegoeden die in de vorm van een koopsom gestort worden in een levensverzekering.

Gericht op de controle van de repatriëring van buitenlandse tegoeden.

Niet-geregulariseerde bedragen die herbelegd worden kunnen immers het voorwerp uitmaken van een witwas – misdrijf.

tegen 31 oktober 2021 moet de verzekeraar aan de NBB een planning bezorgen ivm de interne audit. Uiterste datum voor aanpassing is 30 juni 2022.

Circulaire NBB_2021_16 van 6 juli 2021 over bijzondere mechanismen.

Het instellen van bijzondere mechanismen is nu ook een strafbaar misdrijf geworden.

Kom er meer over te weten via de opleiding “Antiwitwas wetgeving en de levensverzekering”

zie  Opleiding antiwitwas en de levensverzekering 

Artikel van Tiberghien (Dirk Coveliers, Stephanie Gabriël, Maryll Callari en Yannick Cools (Tiberghien)

Geplaatst op

Topics brandverzekering.

Nieuwe opleiding.

Diverse regelmatig voorkomende topics in de brandpolis.

Theoretische en praktische benadering per onderwerp.

Onderwerpen:
Dekking tussen compromis en akte, na verkoop(akte).
Herbouw of nieuwbouwwaarde?
Hypothecaire schulden.
Nieuwe bouwnormen.
Nieuwe energienormen.
Verhuis (van de inhoud).
Verzekering voor rekening van…
Verzekerd bedrag: eerste risico, evenredigheid, excedent, overdraagbaarheid, het beste raster.
Vruchtgebruiker en naakte eigenaar.
Waarborgen bij opzet.

 

Klik hier voor meer info en inschrijving

Geplaatst op

Algemene beginselen van het Belgisch verzekeringsrecht

Lessenreeks van 4 sessies telkens van 3 uur.
Totaal van 12 FSMA punten verzekeringen voor de vier lessen.

Door de verschillende voorbeelden wordt dit handboek zeer bruikbaar in de dagelijkse praktijk van verzekeringstussenpersonen.

Het gelijknamig handboek van Philippe Colle wordt gebruik in de vier sessies.

Het handboek heeft een winkelwaarde van €99.

Wie inschrijft op de vier sessies ontvangt gratis het handboek.

Meer info:  klik hier 

Alle data 2021 en 2022 in 1 overzicht: Klik hier

 

Andere opleidingen: klik hier