Geplaatst op

Nieuwe verplichtingen voor de (leven)verzekeraars.

Circulaire van de Nationale Bank:

Circulaire NBB_2021_12 van 8 juni 2021
“verplichtingen tot waakzaamheid ten aanzien van repatriëringen van geldmiddelen uit het buitenland en in aanmerkingneming van de fiscale regularisatieprocedures bij de toepassing van de antiwitwaswet”

Nieuwe verplichtingen voor de verzekeraars inzake controle op de oorsprong van de tegoeden die in de vorm van een koopsom gestort worden in een levensverzekering.

Gericht op de controle van de repatriëring van buitenlandse tegoeden.

Niet-geregulariseerde bedragen die herbelegd worden kunnen immers het voorwerp uitmaken van een witwas – misdrijf.

tegen 31 oktober 2021 moet de verzekeraar aan de NBB een planning bezorgen ivm de interne audit. Uiterste datum voor aanpassing is 30 juni 2022.

Circulaire NBB_2021_16 van 6 juli 2021 over bijzondere mechanismen.

Het instellen van bijzondere mechanismen is nu ook een strafbaar misdrijf geworden.

Kom er meer over te weten via de opleiding “Antiwitwas wetgeving en de levensverzekering”

zie  Opleiding antiwitwas en de levensverzekering 

Artikel van Tiberghien (Dirk Coveliers, Stephanie Gabriël, Maryll Callari en Yannick Cools (Tiberghien)

Meld je aan om op de hoogte te blijven van onze opleidingen.

Wij delen uw gegevens met niemand!
Lees ons privacybeleid voor meer info.