Geplaatst op

Actualia tweede pijler

Veranderingen in de 80% regel

De 80% regel is al sedert de jaren 80 het middel om de fiscale aftrekbaarheid te berekenen van de bijdragen voor extra-legaal pensioen. Voor de berekening moet er onder andere gebruik gemaakt worden van loon, pensioen, loopbaan… Voor loontrekkenden en zelfstandigen zat er tot op heden een behoorlijk verschil in de berekening.

Gelijkschakeling

Het is de bedoeling van de wetgever om de verschillen tussen de pensioenen van loontrekkenden en zelfstandigen weg te werken. Kort door de bocht betekent dat dat er met een groter pensioen van de zelfstandige zal gerekend worden in de 80% regel. Maar dat zal dan betekenen dat dit groter overheidspensioen de berekening van een kleiner aanvullend pensioen zal veroorzaken. Een kleiner bedrag aan aanvullend pensioen zal dan ook lagere premies veroorzaken in de fiscaal aftrekbare formules in de tweede pijler.

Circulaire 2022/C/33

Voluit heeft deze circulaire de titel: “Circulaire 2022/C/33 over de vaststelling van het wettelijke rustpensioen in het kader van de aanvullende pensioenen voor bedrijfsleiders die aan het sociaal statuut van de zelfstandigen onderworpen zijn”. De tekst bespreekt de gevolgen van de afschaffing van de correctie coëfficiënt bij de berekening van het wettelijk rustpensioen van de zelfstandige.

De 80% regel
Er zal in de toekomst rekening gehouden worden met jaren zonder toepassing van de harmonisatie coëfficiënt en jaren met. Dat zal er voor zorgen dat de jaren voor 2021 de 25% regel zal toegepast worden en na 2021 de 50% regel. Dezelfde 50% regel dus zoals toegepast op het bruto inkomen van de loontrekkende. Een nieuwe methode dus voor de berekening van het wettelijk rustpensioen, toe te passen vanaf 2022.

Gevolgen voor groepsverzekeringen en IPT
We waren al gewoon dat er een raming moet gemaakt worden van het wettelijk rustpensioen voor de berekening van de fiscaal aftrekbare premie. In die raming komt nu een wijziging. Door de invoering van het keerjaar 2021 zal het dus nog wel een aantal jaren duren voor het volledig effect duidelijk komt. Jonge zelfstandigen zullen dan ook meer invloed ondervinden van de nieuwe regel dan ouderen.

Tijd voor een opfrissing?
Bij DVL Education doen we beroep op specialist Paul Van Eesbeeck. Paul bracht in april 2022 zijn boek uit over de 80% regel. Hij zal in detail u wegwijs maken in deze nieuwe regel. Terzelfdertijd zullen andere actualia in de tweede pijler behandeld worden.

Meer info:

https://www.dvl.education/product/actualia-tweede-pijler

09 06 2022 aanvang 13.30 uur

Luc Devlamynck

DVL Education