Inkomstenverlies na lichamelijk letsel

145,00 excl. BTW

DVL84 · Recht op vergoeding van inkomstenverlies na oplopen van een letsel; detail van de verschillende vormen van schade; onderscheid tussen de verschillende beroepen; rechten van gepensioneerde bijverdieners enz…

20 pl. beschikbaar (kan nabesteld worden)

Artikelnummer: DVL84 Categorie: Tags: ,

Beschrijving

DOELGROEP:

Tussenpersonen in  verzekeringen en hun personeel, PCPers, VVDers.

DOELSTELLING:

  • Kennis verwerven over de rechten op vergoeding van inkomstenverlies na lichamelijk letsel.
  • Aanleren welke elementen onderdeel van een schade-eis kunnen zijn.

INHOUD:

  • Verschillende vormen van inkomstenverlies volgens het statuut (arbeider, bediende, zelfstandige, ambtenaar, flexijob…)
  • Kenmerken van de schade ‘inkomstenverlies” en de manier van bewijs en begroting.
  • Verlies van de kans op een diploma, een promotie of het vinden van een job.
  • Samenstelling van claim inzake tijdelijk en blijvend inkomstenverlies.
  • Inkomstenverlies van een gepensioneerde bijverdiener.
  • Inkomstenverlies van een weduwe/weduwnaar en andere rechthebbende (o.a. feitelijk samenwonenden, verloofde)

VORM:

Afstandsonderwijs / webinar; met mogelijk om vragen te stellen aan de docent via micro, chat en Questions & Answers.

DE OPLEIDING HEEFT BETREKKING OP:

  • de technische kennis m.b.t. de geldende wetgeving en m.b.t. bedrijfsbeheer overeenkomstig art. 11 §1, 1°, A, a, b, c en e en B van de wet van 27.03.95; algemene wetgeving
  • de technische kennis m.b.t. de onderscheiden verzekeringstakken, overeenkomstig art. 11 §1, 1°, A, d van de wet van 27.03.95; TAK 17

PLANNING: 1 sessie van 3 uur

AANTAL PUNTEN: 3 FSMA punten verzekering.

DOCENT:  Violein Van Den Daele met introductie door Luc Devlamynck.

VEREISTE BASISKENNIS:

Kennis rechtsbijstand is noodzakelijk om deze opleiding te volgen.
Geen opleiding voor starters; ervaring rechtsbijstand is vereist.

VKS NIVEAU: 7

Voor meer uitleg over de VKS structuur (Vlaamse Kwalificatie Structuur)
zie  https://vlaamsekwalificatiestructuur.be/wat-is-vks/kwalificatieniveaus/

SYLLABUS:

Kopie van de slides.

Overzicht lesinhoud

1. Inleiding
Rechtsgrond aansprakelijkheid: art. 1382-1384 oud BW, 29bis WAM (zwakke weggebruiker), art. 4 VTSV (vordering uit misdrijf)
Moeilijk te beoordelen schadepost aangezien er veel variabelen aanwezig zijn. Steeds in concreto te beoordelen.
2. Het begrip ‘Schade’   Wat is schade? Geen wettelijke definitie2.1 Soorten schade
Soorten schade herhalen: materieel vs moreel => waar bevindt verlies van inkomen zich
2.2 Criteria voor vergoedbaarheid = voorwaarden voor schadeloosstelling: 1) zeker en vaststaand, 2) rechtmatig, 3) niet dubbel vergoed, 4) schade moet persoonlijk zijn
2.3 Beperkingen van de schade door benadeelde; Maar één bespreken: weigering van werkhervatting
2.4 Bewijs van de schade   Kort de basisbeginselen herhalen + zie nieuw bewijsrecht
2.5 Begroting in concreto    Toegespitst op inkomensverlies: de equivalentievoorwaarde
2.6 Indeling schadeposten in functie van schadevergoeding
Overzicht van schadeposten: waar zit verlies van inkomen => inleiding op wat we gaan bespreken: tijdelijk verlies van ink, blijven verlies van ink, verlies van ink bij overlijden
3. Tijdelijk verlies van inkomen
3.1 Het principe: omschrijving wat is ‘tijdelijk inkomens verlies’
3.2 De begroting   Basisrichtlijnen en principes om de begroting te kunnen berekenen
3.2.1 Startpositie   Belang van stavingstukken, IT, voorbeelden uit RS
3.2.2 Bepaling van het in aanmerking te nemen ongeschiktheidspercentage;  In concreto principe
3.2.3 Tussenkomst van derden   Tussenkomst van de mutualiteit, werkgever en arbeidsongevallenverzekeraar: welke invloed op vergoeding?
3.2.4 Het basisloon: bruto-semi-bruto-netto   Berekeningswijze
3.2.5 Het principe van de equivalentieleer;   Inkomensverlies mag slechts op het brutoloon vergoed worden indien het zo wordt vastgesteld dat het bedrag van de sociale en fiscale lasten die op die schadevergoeding zullen rusten GELIJK zijn aan het bedrag van de lasten die het loon van het slachtoffer zouden belasten
3.3. Toepassingsgevallen   Toepassingsgevallen met voorbeelden uit uit de rechtspraak
3.3.1 Bedienden   Berekeningswijze voor bediende/werknemer: discussie in RS over ‘welk loon’, zie RS HVC   Ook kijken naar (evt.) verschil met ambtenaren, leerkracht, overheidsbedrijven etc.
3.3.2 Arbeiders   Berekeningswijze voor arbeider: uurloon in aanmerking nemen
3.3.3 Zelfstandigen    Berekeningswijze voor zelfstandigen: Verschil met berekeningswijze werknemers (moeilijker), bewijsmiddelen, geen zwartwerk, vanuit vennootschap: persoonlijk vorderingsrecht
3.3.4 Flexijob, bijberoep en interim  Berekeningswijze voor bijberoep/flexijob/interim  Bewijs naar analogie met ‘gewoon’ wedde/loon
3.3.5 Werklozen   Berekeningswijze voor werklozen;  Beroepsschade door onmogelijkheid om loon te verwerven door EO; Afwezigheid beroepsinkomsten sluit geen verlies van inkomen uit
3.3.6 Verlies van werk    EO kan voorkomen dat er een professionele bezigheid verloren gaan of verlies van kans om werk te vinden
3.3.7 Verlies van inkomen ontstaan tijdens studies: achterstand in de loopbaan    Schade ontstaan in hoofde van het slachtoffer zelf
Verlies van studiejaar kan invloed hebben op toekomstige beroepsactiviteit of loopbaan, indien achterstand bewezen is: actuele nettowaarde eerste jaar beroepsinkomen in IT
4. Blijvend verlies van inkomen
4.1 Het principe  Drie categorieën van blijvende materiële ongeschiktheid: inkomenstenverlies, vermindering van economische waarde op de arbeidsmarkt, verhoogde inspanningen
=> niet bespreken van verhoogde inspanning want is geen ‘verlies van inkomen’
4.1.1 Tussenkomst van derden    Ook na consolidatie kan er een tussenkomst zijn van bv arbeidsongevallenverzekeraar
=> inkomstenverlies moet verminderd worden met deze tussenkomsten, zodat enkel het saldo bij ah partij wordt gevorderd
4.1.2 In aanmerking te nemen ongeschiktheidspercentage    Medisch expertiserapport is louter een advies. Verlies van inkomen staat dus niet steeds in verhouding tot graad van blijvende ongeschiktheid => SO moet oorzakelijk verband aantonen
4.1.3 In aanmerking te nemen basisinkomen    Het slachtoffer is gerechtigd op een vergoeding die overeenstemt met het inkomen  waarover hij zou beschikt hebben indien het ongeval hem niet trof.
+ welke aftrek van sociale bijdragen + belastingen + evt. pensioen
4.2 Vermindering concurrentiële waarde arbeidsmarkt
Vermogensschade ingevolge vermindering van concurrentievermogen. Vergelijking tussen hem en andere meedingers (incl. collega’s) voor nieuwe betrekking. Principe HVC: SO blijft hetzelfde beroep uitoefenen: geen verlies van economische waarde + geen verlies van inkomen. Veel discussie in de RS (zie vbn)
4.3 Toepassingsgevallen
4.3.1 Kinderen & studenten
Definitief opgelopen EO als kind of student: hoe beoordelen? Lage percentages: forfaitair bedrag, bij volledige/hoge BEO: ex aequo et bono worden bepaald rekening houdend met het sociale milieu,
de studierichting en de reeds behaalde schooluitslagen. => in IT: speciale aandacht aan deze gevallen
4.3.2 Werklozen
Tijdens ongeval werkloos en bijgevolg tijdens consolidatie en regeling ook nog werkloos. Geen basisloon (kapitalisatie is moeilijk). Beoordeling met verschillende factoren: duur werkloosheid op het moment van het ongeval, sociaal milieu, algemene economische situatie etc.
4.3.3 Postlucratieve of postprofessionele schade
Na het bereiken van de pensioenleeftijd. Het verlies van bijverdienste na pensioenleeftijd. In de regel ex aequo et bono wordt begroot (zie verschillende redenen hiervoor). Omschrijving in IT + RS
4.3.4 Pensioenverlies
Vervroegde pensionering door BEO indien oorzakelijk verband tussen pensionering en fout 3e. Via ex-aequo-et-bono-vergoeding worden gecompenseerd. Omschrijving in IT + RS
5. Verlies van inkomen bij overlijden
5.1 Het begrip
De schade ex haerede is de schade die het geheel van de morele en materiële nadelen omvat die het slachtoffer lijdt tussen de datum van het schadeverwekkende feit en deze van zijn overlijden (omschrijving in IT) + RS
5.2 Toepassingsgevallen
5.2.1 Verlies van inkomen in hoofde van de weduwe/weduwnaar
Tussenkomst van derden (o.a. arbeidsongevallenverzekeraar); bespreking van het overlevingspensioen, rustpensioen, kinderbijslag voor wezen; het te kapitaliseren inkomen: welk deel van het inkomen, samenstelling van het gezinsinkomen, toepassing van de equivalentieleer; verhogingen van het te kapitaliseren loon (door toekomstige loonstijgingen); invloed gebeurtenissen na het overlijden: overlijden van overlevende echtegeno(ot)t(e), hertrouwen/samenwonen
5.2.2 Verlies van inkomen in hoofde van andere rechthebbenden
Gescheiden huwelijkspartner: werd al alimentatie betaald?
Feitelijk samenwonenden: is er een rechtmatig gekrenkt belang? Bestendig karakter?
Verloofde: spelen verschillende factoren: duur verloving, concrete huwelijksplannen etc.
Kinderen: in eigen naam gevorderd, verschil minderjarig/meerderjarig, ouders gescheiden
Ouders: spelen verschillende factoren: behoeftigheid van ouders, gewijzigde sociale werkelijkheid…

close

Meld je aan om op de hoogte te blijven van onze opleidingen.

Wij delen uw gegevens met niemand!
Lees ons privacybeleid voor meer info.

KMO-portefeuille

Deze opleiding kan betaald worden met de kmo-portefeuille. Hierdoor bespaar je 30% korting op de kostprijs. Klik hier voor meer info over het betalen met de kmo-portefeuille. Opgelet:bij het indienen van je aanvraag, moet je “VOF DVL Education” aanduiden als KMO dienstverlener opleiding (erkenningsnummer DV.O241998).


Klik hier om in te schrijven op onze nieuwsbrief en op de hoogte te blijven van onze opleidingen.

Uurregeling en praktische info

Deze opleiding gaat online door (via Zoom), zonder fysieke bijeenkomst.
Aanvang wordt vermeld naast de keuzedatum en wordt herhaald op de bevestiging van de inschrijving.
Inloggen kan vanaf 15 minuten voor de aanvang.
Interactie met de docent is mogelijk via chat, micro en/of camera.

Deze opleiding kan betaald worden met de kmo-portefeuille. Hierdoor bespaar je 30% korting op de kostprijs.
Klik hier voor meer info over het betalen met de kmo-portefeuille.
Opgelet:bij het indienen van je aanvraag, moet je “VOF DVL Education” aanduiden als KMO dienstverlener opleiding (erkenningsnummer DV.O241998).

Klik hier om in te schrijven op onze nieuwsbrief en op de hoogte te blijven van onze opleidingen.

Phone: 056 75 83 37 tussen 9 en 12 uur

Email: info@dvl.education

Beoordelingen

Er zijn nog geen beoordelingen.

Wees de eerste om “Inkomstenverlies na lichamelijk letsel” te beoordelen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Extra informatie

FSMA punten verzekeringen

"3 punten" "wetgeving" "tak 17"

FSMA punten bank

" "

Andere suggesties…