Geplaatst op

Vruchtgebruik – blote eigendom

Sedert 01 09 2021:  een nieuwe regeling voor vruchtgebruikers en blote eigenaars.

Dit wordt geregeld door Titel 6 in het nieuwe boek 3 “goederen” van het Burgerlijk Wetboek.
Voor de splitsingen vruchtgebruik – blote eigendom van voor 01 09 2021 blijft het oude regime van toepassing.
De partijen kunnen er echter voor kiezen om op hun verdeling de nieuwe wetgeving toe te passen.

Dat een eigendom kan gesplitst worden in vruchtgebruik en blote eigendom was voor 01 09 2021 ook al van toepassing.
Het nieuwe goederenrecht heeft echter een aantal wijzigingen aangebracht.

Plaatsbeschrijving bij aanvang van het vruchtgebruik. (art 3.150)
Bij aanvang wordt een beschrijving van de goederen opgesteld.
Dat kan onderhands gebeuren, in onderling akkoord, of  het kan opgesteld worden door een deskundige.

Verplichte brandverzekering te onderschrijven door de vruchtgebruiker. (art 3.151)
De vruchtgebruiker is verplicht een brandverzekering te onderschrijven in volle eigendom.
Als dit niet gebeurt mag de blote eigenaar de verzekering onderschrijven; de kosten worden gedragen door de vruchtgebruiker.

Andere verdeling van de kosten tussen vruchtgebruiker en blote eigenaar. (art 3.153 en 3.154)
In de nieuwe regeling moet de vruchtgebruiker de onderhoudsherstellingen uitvoeren.
Voor grote herstellingen kan de blote eigenaar eisen van de vruchtgebruiker dat er proportioneel bijgedragen wordt in de kosten.
Hierbij zal rekening gehouden worden met de waarde van het vruchtgebruik (dat verminderd naarmate de vruchtgebruiker ouder wordt).

Kom meer te weten over de verzekering vruchtgebruiker-blote eigenaar in onze opleiding brand, toepassingen.

zie:  https://www.dvl.education/product/brand-eenvoudige-risicos-toepassingen/

 

Meld je aan om op de hoogte te blijven van onze opleidingen.

Wij delen uw gegevens met niemand!
Lees ons privacybeleid voor meer info.