Fred Hamerlinck

Fred hamerlinck

Fred Hamerlinck

44 jaar ervaring in financiën en verzekeringen
economist en tolk
expertise in neurowetenschap
Homo Digitalis Hybridis®

Fred was 10 jaar actief als Account Manager bij Vanbreda, toen de bank- en verzekeringsactiviteiten nog samenliepen.

In 1989 startte werd hij Partner in een gerenommeerd opleidingsbedrijf, om vanaf 2000 Mindstretch (nv) op te richten.
Mindstretch is actief als Coach of Trainer in het verzekerings- en bankbiotoop, maar ook daarbuiten.

Fred focust op direct toepasbare goede praktijken.